Tumblelog by Soup.io
 • retro-girl
 • Poooly
 • mietapieprzona
 • calliope
 • 9agucha
 • LostinBlackHole
 • Beatrix
 • mywonderland
 • MrsDarkness
 • madwomenwithdreams
 • disheveled
 • ilovemarilynmonroe
 • summerkiss
 • kashasrasha
 • mala-smutna-dziewczynka
 • sayuri94
 • bethgadar
 • letstalk
 • zorza
 • mcjoanna
 • fuckoffanddie
 • szaaatan
 • piepszoty
 • moniskag
 • unitedsoupsfilm
 • deklaracjemilosci
 • paterinio
 • blimey
 • paraachute
 • likearollingstone
 • restlessmind
 • laoculta
 • triste
 • Doopamina
 • wearebroken
 • marvelous
 • empathetic
 • anttonine
 • adijosfrajeros12
 • yolo12
 • JessSilente
 • weareoutinthewild
 • joininthedots
 • kruxx
 • svdw
 • rocketlauncher
 • nazwabyla
 • littlefiligreespirit
 • 154154
 • fiolkowa
 • paulajnaaa
 • adzix69
 • greendaemon
 • elinela
 • RecklessKid
 • 01ChevalierDistingue
 • primordium
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

8676 ac38 500
Reposted fromlejibet lejibet viapiehus piehus
1519 213f 500
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viapiehus piehus
6348 8b1d
Reposted frombrumous brumous viaTakingControl TakingControl
6274 6849
Time…
Reposted frombalu balu viaTakingControl TakingControl
3670 43e8 500
Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaeternaljourney eternaljourney
6964 8891 500

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viaeternaljourney eternaljourney
7479 0441
Reposted fromoutoflove outoflove viakama1110 kama1110
6690 392e
Reposted fromkarahippie karahippie viakama1110 kama1110
6347 7572 500
Reposted fromtfu tfu viasoulwax soulwax
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viaeternaljourney eternaljourney
Generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta.
— Dorota Masłowska
Reposted frompasazerka pasazerka viahulagula hulagula
Jeżeli on odsuwa ci krzesło, kiedy siadasz, otwiera drzwi, kiedy wsiadasz, podaje płaszcz i ułatwia wejście do lokalu - to nie znaczy, że cię kocha. Nie powinnaś mylić dobrych manier z zaangażowaniem. Jeżeli trzyma twoje włosy, kiedy wymiotujesz jak kot na imprezie firmowej, to nie znaczy, że cię kocha. Jeżeli się z tobą przespał - to nie znaczy, że cię kocha. Nawet jeżeli następnego dnia zadzwonił. Nawet jeżeli przespał się ponownie. Nawet jeżeli sypia z tobą od roku - to nie znaczy, że cię kocha i że do czegokolwiek się zobowiązał.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromnezavisan nezavisan viaeternaljourney eternaljourney
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
— znalezione.
7148 d43c 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney
2200 ba3c 500

April 23 2018

0111 b0ef 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl